สายไฟเบอร์ออฟติก รุ่น GL-403-50 M (50 เมตร) High Speed Active Optical Cable Support2.0 4K

GL-403-50 M (50 เมตร)

High Speed Active Optical Cable Support2.0

รุ่นนี้เป็น HDTV เทคนโลยีที่ใช้ในการถ่ายทอดสัญญาณทรทัศน์ (Broadcasters มีความละเอียดมากกว่าการถ่ายทอดสัญญาณทรทัศน์แบบดั้งเดิม การส่งสัญญาณจะเป็นระบบ Digital ที่ให้ความคมชัดทั้งภาพและเสียงดี สามารถให้ความละเอียดสูงสุด 4K ไร้ซึ่งอาการกระพริบของสัญญาณภาพ GL-403 HDTV ให้ความละเอียดของภาพและระบบเสียงรอบทิศทาง ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น เครื่องเล่นเกมส์ คอมพิวเตอร์ ทีวี เครื่องเล่น DVD/CD ANDROID BOX